Transactie voorwaarden

Ik houd van duidelijkheid,  U doet zaken met ParmaCom, een reeds 40 jaar oude onderneming.

Leveringsvoorwaarden webwinkel
Deze webwinkel maakt geen deel uit van een winkelorganisatie. Tevens is er geen fysieke winkel aanwezig. Voor deze webwinkel zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaatst u een bestelling bij de webwinkel, dan gaat u automatisch akkoord met de leveringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.

Voorwaarden levering producten

Toepasselijkheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen welke de afnemer bij ons plaatst. Onder afnemer wordt verstaan elke natuurlijke- of rechtspersoon, welke een bestelling plaatst op deze website. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Totstandkoming overeenkomsten
Na het plaatsen van uw elektronische bestelling middels de software op deze website is er een overeenkomst tot levering en afname aangegaan. Wij houden ons het recht voor deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

Prijzen
Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s. Alle prijzen vermeld bij de producten zijn inclusief BTW en exclusief eventuele betalingskosten (PayPal). De betalingskosten zijn echter wel zichtbaar bij de afronding van de bestelling alvorens de opdracht tot levering daadwerkelijk wordt geplaatst.

Betaling en levering
Na bestelling ontvangt de afnemer direct vanuit deze software een overzicht van de aankoop.

Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven e-mail adres.

Disclaimer
Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie over de aangeboden artikelen en de daarbij behorende prijzen. Aan de inhoud van de website kunnen echter geen rechten worden ontleend.  Onze afnemers worden geacht, op grond van de verstrekte informatie en de mogelijkheid de software te testen alvorens tot aankoop over te gaan, op de hoogte te zijn van de eigenschappen van door hen gekocht producten.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op dit product aangezien het product speciaal voor de koper wordt aangemaakt.